VietTech Solutions - Dịch vụ Email Server chuyên nghiệp
 

Bảng giá Email server

GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
PERSONAL
5 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
100
100
69.000 Đ
120.000 Đ
GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
BASIC
20 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
400
200
199.000 Đ
379.000 Đ
GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
BUSINESS 1
50 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
1000
500
319.000 Đ
610.000 Đ
GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
BUSINESS 2
150 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
1500
469.000 Đ
890.000 Đ
GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
ENTERPRISE 1
200 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
2000
619.000 Đ
1.200.000 Đ
GÓI DỊCH VỤ
Dung lượng
Địa chỉ Email
Email Forwarder
Số lượng email gửi đi /giờ
Số lượng gửi /ngày (Gmail, Yahoo, Hotmail)
Giá tháng
Tùy chọn
ENTERPRISE 2
250 GB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
2500
769.000 Đ
1.499.000 Đ

Vì sao cần email server ?

Email kèm theo Web Hosting được cung cấp không có sự ràng buộc về chất lượng. Trong khi đó, Email Server là dịch vụ chuyên dụng, được thiết kế riêng cụm máy chủ chỉ dùng cho Email nên việc sử dụng sẽ có rất nhiều khác biệt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

Số lượng email gửi đi: có thể xử lý 480 email/ngày (20 email/h)

Tỷ lệ email vào inbox cao vì có Cloud Server dự phòng đặt tại Singapore, Tokyo và USA.

Cần phải giới hạn số lượng email gửi đi để hạn chế tình trạng email bị spam hay khách hàng sử dụng để gửi thư rác, quảng cáo làm ảnh hưởng đến những người dùng trên cùng server.